LEDENADMINISTRATIE

icoon-brokwagters-rood

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2022 is het voorstel aangenomen door de leden om het huishoudelijk reglement in te voeren. Onderdeel hiervan is een officieel Brokwagters lidmaatschap.

Met dit lidmaatschap vindt er een duidelijke afbakening plaats wie de leden van onze vereniging zijn, conform dat huishoudelijk reglement. Tevens vindt hierbij de introductie van een contributieheffing (per jaar) plaats ter bevestiging van het lidmaatschap en ondersteuning van al onze verenigingsactiviteiten. Zie verder de notulen van onze ALV en het huishoudelijk reglement.

In het huishoudelijk reglement van VV de Brökwagters is vastgelegd wie verplicht en optioneel als lid van de vereniging kunnen aanmelden. Ben jij onderdeel van de Raad van Elf, Brökwagterskapel of de Jeugdcommissie, dan is lidmaatschap verplicht. Als lid ontvang je het Brökwagters-ledenspeldje, word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze nieuwsbrief en heb je stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via het 3 stappenplan op www.brokwagters.nl/leden.

Voor de contributie werken we met een doorlopende incasso ter inning van het lidmaatschapsgeld. Tijdens de ALV is de contributie vastgesteld op €15,00 per lid per verenigingsjaar.

We zouden het fijn vinden om je als lid te kunnen verwelkomen.

Het bestuur
VV de Brökwagters

WIE KAN LID WORDEN?

Personen die verplicht lid moeten worden van de vereniging:

 • Bestuursleden
 • Commissieleden van kerncommissie (raad van elf, kapel en jeugdcommissie)

Overige personen die in aanmerking komen om lid te worden:

 • Commissieleden overige commissies
 • Partners van actieve leden uit kerncommissie
 • Aod-preense
 • Aod-adjudante
 • Oud actieve leden kerncommissie
 • Oud bestuursleden
 • Het prinsengezelschap van het vorige seizoen

AANMELDEN IN 3 STAPPEN

STAP 1: PRINT INCASSOFORMULIER EN VUL IN
 • Download en print de incassomachtiging
 • Vul het formulier volledig in en onderteken het
 • Scan of fotografeer het formulier voor stap 3
STAP 2: VUL AANMELDFORMULIER IN
 • Vul het digitale aanmeldformulier in.
 • Na insturen ontvang je een automatische bevestiging per mail (controleer eventueel de spambox).
STAP 3: BEANTWOORD MAIL MET INCASSOFORMULIER
 • Beantwoord de automatische bevestigingsmail van stap 2 met een scan van het ondertekende incassoformulier van stap 1 in de bijlage.
icoon-brokwagters-rood

STAP 1

Print de incassomachtiging, vul deze volledig in en onderteken deze.

Let op: aanmelding dient te geschieden per persoon.

icoon-brokwagters-rood

STAP 2

Vul het digitale aanmeldformulier in.

Na insturen ontvang je een automatische bevestiging per mail (controleer eventueel de spambox).

Let op: aanmelding dient te geschieden per persoon.

Aanmelden lidmaatschap

icoon-brokwagters-rood

STAP 3

Beantwoord de automatische bevestigingsmail van stap 2 met een scan van het ondertekende incassoformulier van stap 1 in de bijlage.

icoon-brokwagters-rood