Huishoudelijk reglement ingevoerd tijdens alv

icoon-brokwagters-rood

Afgelopen donderdag 3 november is tijdens de algemene ledenvergadering van V.V. de Brökwagters een nieuw huishoudelijk reglement ingevoerd. De aanwezige leden stemden unaniem vóór de invoering van het reglement.

Aanleiding 

Het bestuur van V.V. de Brökwagters kwam tot de conclusie dat er nauwelijks wat schriftelijk vast lag op het gebied van statuten, richtlijnen, huishoudelijk reglement etc. Verder lag er nergens vast wie er formeel lid is en wat de rechten en plichten zijn als lid. 

We merken dat er behoefte is aan afbakening van de leden, zodat voor iedereen duidelijk is wie wel en geen lid is.

 

Huishoudelijk reglement 

De vastgestelde versie van het huishoudelijk reglement verschijnt binnenkort op de website. Tevens volgt er een e-mail aan de mensen die in het huidige mailingbestand zijn opgenomen. Hierin wordt men geïnformeerd over de mogelijkheden om lid te worden. Daarnaast zullen mensen die in aanmerking komen om lid te worden actief benaderd gaan worden. 

We willen als V.V. de Brökwagters naar buiten treden als een eigentijdse en professionele vereniging met een helder beleid voor onze leden.  

Vastelaovendj op Bosseve doôn vae saame.  

Brökwagters huishoudelijk reglement visual
icoon-brokwagters-rood