DE BRÖKWAGTERS - EEN GREEP UUT DE HISTORIE

icoon-brokwagters-rood
brokwagters vroeger
1966: Prins Jos I (Jos Clement) met de raad van 11

1966: Prins Jos I (Jos Clement) met de raad van 11

Oprichting V.V. de Brökwagters
Het idee om op Boshoven een carnavalsvereniging op te richten kwam in het begin van de jaren zestig voor het eerst ter sprake op een vergadering van het toenmalige parochiecomité. Het was oud-wethouder Willem Litjens die tijdens deze vergadering zei: “We moesten eigenlijk ook een carnavalsvereniging hebben op Boshoven” en die vervolgens Frans Cuypers, die het dichts bij hem zat, met de uitvoering van deze taak belaste.

Wullem Stienen bood aan hem daarbij te helpen. Het lukt Frans Cuypers om ook nog enkel andere mensen warm te laten lopen voor dit idee, zodat al snel 7 personen bij elkaar kwamen bij het café van Tinus Aspers (het huidige Aod Bosseve/Stammeneeke).

Naast Frans en Wullem waren dat Bèr Baens, Neer Veugelers, Jac Weekers, Wiel “vader” Verdonschot en Jos Clement.

Zij vormden de eerste leden van de nieuwe carnavalsvereniging.

Brökwagters
Omdat de mensen van Boshoven altijd voor de brug moesten wachten als zij naar de stad gingen kreeg de carnavalsvereniging de naam “De Brökwagters” mee.

In de pas op 1 mei 1986 (!) notarieel vastgelegde statuten is vermeld dat op 15 augustus 1962 de carnavalsvereniging “De Brökwagters” werd opgericht. Uit de notariële akte blijkt tevens dat het doel van de vereniging is het in stand houden en stimuleren van carnavalsactiviteiten in de wijk Boshoven, in al haar facetten.

In de beginjaren had de vereniging nog geen financiële middelen ter beschikking. Daarom kochten alle leden zelf een gestreepte broek bij Janssen in Roermond. Een blauwe muts en blauwe cape werd gesponsord door mede-oprichter Wullem Stienen, tevens uitbater van een winkel aan de Suffolkweg. Frans Cuypers kreeg als voorzitter en tevens vorst als enige een cape met staande kraag. In 1964 werd de eerste prins van de Brökwagters uitgeroepen. De raad telde toen slechts 7 leden. Daarna groeide de vereniging snel. Harrie Vaessen, Tien Smeets, Jan Vries en Sjraar van Hout zorgden ervoor dat ze het tweede jaar reeds compleet, d.w.z. met 11 personen waren.

1965

De Boerenkapel in vroegere tijden

Boerenkapel

Al vrij snel na de oprichting van de vereniging was het duidelijk dat het uittrekken zonder muziek niets voorstelde. Grote verenigingen trokken altijd binnen met een boerenkapel. Bij de Brökwagters was daar duidelijk behoefte aan, hetgeen uiteindelijk in 1965 geleid heeft tot de oprichting van de Boerenkapel. Lees meer over de historie van de Boerenkapel  >>>

De geringe financiële armslag van de vereniging heeft ertoe geleid dat de Brökwagters op een gegeven moment donateurskaarten zijn gaan verkopen op Boshoven, Hushoven en Vrakker. Ook is men vlooienmarkten gaan organiseren. Daarnaast ontving de vereniging 10 cent voor elk glas bier dat tijdens een carnavalsbal vertapt werd bij het Don Boscohuis en bij Stijnen. Aangezien de feesten destijds ook al zeer goed werden bezocht en er altijd goed gedronken werd kreeg men door deze financiële ondersteuning uiteindelijk de begroting sluitend.

Vroeger ging men het gehele jaar door met de vereniging naar allerlei feesten en onderhield men goede banden met zusterverenigingen uit Budel, Budel-Schoot en Gastel. Zodra de carnaval voorbij was werd er al uitgekeken naar een prins voor het volgende jaar. De keuze viel meestal op een niet al te jonge kandidaat. Het moest namelijk iemand zijn die ook iemand zijn die een cent uit te geven had. Het prinsschap koste immers ook toen al de nodige duiten. De onderscheiddingen, die in het begin werden gegraveerd door Twan Veugelers, werden door de prins zelf betaald. Elke prins had er destijds zo’n 100 nodig. Uiteraard moest hij ook zijn eigen drank zelf betalen.

De carnavalsbals werden verdeeld over drie lokaliteiten op Boshoven, te weten het Don Boscohuis met Iet en Piet Peeters, zaal Stijnen en de Kèrschop van Lei Feyen. Het ging er in die tijd altijd heel gezellig aan toe. Daar zorgde Vorst Frans wel voor. Hij had het een en ander goed onder controle. Frans Cuypers is van 1962 tot en met 1984, 22 jaar vorst en voorzitter van de Brökwagters geweest.

icoon-brokwagters-rood