BÔNTE AOVENDJ 2020

icoon-brokwagters-rood

JUBILEUM 3 X 11 JAAR BÔNTE AOVUNDJ

icoon-brokwagters-rood

Eind jaren tachtig ontwikkelde de vastelaovendj op Boshoven zich op stormachtige wijze. Dit was onder andere te danken aan de oprichting van de Stichting Bonte Aovundj in 1987. Zoals zoveel goede ideeën is het idee om een bonte avond op te voeren ontstaan aan het buffet, onder het genot van een drankje.

Hoewel het toenmalige bestuur van v.v. De Brökwagters het niet zo zag zitten werd dat idee destijds tóch uitgewerkt en concreet op de rails gezet door de Oud Prinsenclub. Zo nam oud- prins Twan van Hoef in 1986 het initiatief om een vergadering bijeen te roepen. In deze vergadering werd besloten om een groep mensen te mobiliseren om dit evenement op te starten.

Vervolgens werd er een werkgroep geformeerd bestaande uit Jac Coppen, Henk Kneepkens, Ton Litjens, Giel Schreven, Peter Stultiëns en Jaap de Wijs. Ook stonden er al enkele artiesten te trappelen om een aantal sketches ten tonele te brengen. Deze artiesten van het eerste uur waren Ciska Barents, Toos en Carlie Princen en Yvonne Vries. Daarnaast stonden Con Amore, Majorettes Stedelijke St. Anthonius en Match Box (met een play-back act) te popelen om een optreden te verzorgen.

Oud Vorst Frans ging de presentatie verzorgen. Henk Barents en Jac Princen waren de eerste decormedewerkers. Frenske Adriaens van de Rogstaekers Bonte Avonden verrichtte in de beginjaren de nodige hand- en spandiensten bij de sketches. Zo leverde hij o.a. teksten aan. Maar al gauw werden er door enkele Boshovense artiesten ook zelf teksten voor de sketches geschreven. Mede doordat de zaal en het werken op een klein podium zijn beperkingen had, werden de bonte avonden alsmaar professioneler aangepakt. Er werden speciale attributen en een betere geluidsinstallatie aangeschaft en Teun Kobus werd als regisseur aangetrokken. Zodoende werden de artiesten steeds beter ingevoerd in het vak ‘toneelspelen’. Na Teun Kobus zijn Ton Litjens, Jean Pierre Drieskens, Johan Korten en Maria Smeets regisseur geweest.

icoon-brokwagters-rood