Advertieëre in ‘t Brökwagtersbukske

icoon-brokwagters-rood

Direct na de zomervakantie starten de voorbereidingen voor het nieuwe bukske. Daar de financiële basis van ‘t Brökwagtersbukske wordt gevormd door de Steûnbaere (hoofdsponsors) en de vele adverteerders, worden dan eerst deze Steûnbaere en adverteerders benaderd. Hiervoor is een tiental vrijwilligers actief. Tjeu Verkennis is, als voorzitter van de sponsorcommissie, tevens de contactpersoon voor alle Steûnbaere.

Tjeu Verkennis bereidt alles voor. Hij bepaalt, in overleg met de sponsorcommissie en het bestuur van v.v. De Brökwagters, de kosten van een advertentie, hij stelt de brief op aan de potentiële adverteerders, hij zorgt voor de facturen op naam en nodigt de vrijwilligers uit voor een overleg waarbij hij alles toelicht. Vervolgens gaan de vrijwilligers naar de adverteerders met de vraag of en zo ja met welke advertentie men wil adverteren in het nieuwe brökwagtersbukske. Zij verstrekken een factuur aan de adverteerder en nadat zij alle adverteerders hebben benaderd geven zij de gegevens door aan Tjeu Verkennis. Deze zorgt ervoor dat alle informatie over de advertenties uiteindelijk op een overzichtelijke wijze bij Jeroen Saes terecht komt, die deze vervolgens verwerkt in ‘t bukske.

Het aantal adverteerders in ’t Brökwagtersbukske varieert en is inmiddels gegroeid van 104 in 1997 tot 140 – 150 in de afgelopen jaren. Deze groei is, naast de inspanningen van de vrijwilligers, met name te danken aan de hoge kwaliteit en de indeling van ‘t Brökwagtersbukske. Het bukske is prima in balans, mede doordat de advertenties in een advertentieblok, onderaan elke pagina van ‘t bukske, zijn geplaatst. Zodoende worden de advertenties gelijk verdeeld over het totale bukske. Tevens krijgen alle advertenties hierdoor een bepaalde attentiewaarde, omdat boven elk advertentieblok interessante informatie wordt verstrekt over de Boshovense vastelaovendj.

Momenteel bedragen de kosten voor een advertentie:

  • voor een achtste blok (34 mm x 45 mm) : € 35,00 (zwart-wit)
  • voor een achtste blok (34 mm x 45 mm) : € 40,00 (kleur)
  • voor een kwart blok (72 mm x 45 mm): € 50,00 (zwart-wit)
  • voor een kwart blok (72 mm x 45 mm): € 60,00 (kleur)
  • voor een half blok (72 x 94 of 148 x 45 mm2): € 80,00 (zwart-wit)
  • voor een half blok (72 x 94 of 148 x 45 mm2): € 95,00 (kleur)
  • voor een heel blok (148 mm x 94 mm): € 125,00 (zwart-wit)
  • voor een heel blok (148 mm x 94 mm): € 150,00 (kleur)

Bent u ook geïnteresseerd in een advertentie in ‘t nieuwe Brökwagtersbukske, neem dan contact op met Tjeu Verkennis, tel: 0495-530683/06-46083913 of via e-mail: m.verkennis@home.nl

icoon-brokwagters-rood