"KOTJ OeëVER DE BRÖK" - begunstigersclub

icoon-brokwagters-rood

De Begunstigersclub levert al jaren een stevige financiële bijdrage aan de Boshovense Vastelaovendj. Haar jaarlijkse bijdrage vormt daardoor een constante inkomensstroom, waarmee vele activiteiten kunnen worden gefinancierd, denk hierbij o.a. aan de vele activiteiten op Boshoven zoals de Optocht, de Boôrebroèleft, Het Jeugdboôrebal, Het Sjipsbâl enz…

Door de Corona-maatregelen zijn alle deze activiteiten voor het komende seizoen helaas geannuleerd, maar zijn we achter de schermen nog druk bezig met het organiseren van een leuke Vastelaovendj speciaal en enkel voor de Jeugd.  En hebben wij uw financiële steun dus dit jaar ook weer hard nodig! 

Het huidige aantal leden bedraagt tussen de 150 en 200 leden.

Met ingang van 2011 zijn deze leden te herkennen aan de begunstigeropsteker. Naast het feit dat men de Vastelaovendj ondersteunt staan er natuurlijk ook enkele “privileges” tegenover. Als lid heeft men namelijk recht op:

  • Toegang (met twee personen) tot de openingsavond in november. (m.u.v. 2021 i.v.m. Corona)
  • Reserveringsbewijzen van twee kaarten voor de Bônte Aovendj. (m.u.v. 2021 i.v.m. Corona)
  • Naamsvermelding in de jaaruitgave van v.v. De Brökwagters (’t Brökwagtersbukske).

Maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Allereerst doe je het ter ondersteuning van de Vastelaovendj op Bosseve. Nu wil je natuurlijk weten wat het kost en bij wie je je kunt opgeven.

begunstigersclub

WAT KOST HET?
De jaarlijkse bijdrage is slechts €15,-

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap?? Vraag nadere informatie aan een van de Brökwagters of stuur dan een e-mail naar info@brokwagters.nl.

ONLINE INSCHRIJVEN:

Door het invullen van het  formulier hiernaast kunt u zich ook online inschrijven als begunstiger van V.V. de Brökwagters

Doe mee!!
U steunt zo het vastelaovendjgebeuren op Bosseve ook in deze tijd! 

INSCHRIJFFORMULIER:

icoon-brokwagters-rood