STEÛNBAERE

icoon-brokwagters-rood

Elk jaar opnieuw blijkt dat er veel personen de vastelaovendj op Boshoven een warm hart toedragen. Voor de uitvoering van de vastelaovendjactiviteiten kan v.v. De Brökwagters steevast rekenen op de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers.

Voor de financiering van de activiteiten steunt de vereniging op bijdragen van particulieren en bedrijven, afkomstig van Boshoven e.o.  Ondersteuning vindt globaal plaats via (130 - 140) adverteerders in ‘t Brökwagtersbukske, via (150 - 2170) begunstigers, via de verkoop van donateurkaarten, via incidentele bijdragen – in natura of financieel – van diverse ondernemers aan diverse activiteiten en via het beschikbaar stellen van spullen voor de jaarlijkse vlooien- en boekenmarkt.

Mede door uw steun kan v.v. De Brökwagters alle vastelaovendjactiviteiten op Boshoven ook in de toekomst blijven organiseren en waar mogelijk en nodig zelfs naar een hoger plan brengen.

Vanaf 2010 zijn de sponsormogelijkheden uitgebreid met een nieuw element, de zogenaamde ‘Steûnbaer’, ofwel het fungeren als hoofdsponsor.

Hoofdsponsors
Vanaf 2010 zijn er diverse hoofdsponsors aangetrokken. Deze ‘Steûnbaere’ zijn bereid gevonden voor een of meerder jaren minimaal € 500,00 te sponsoren aan de vereniging. Zij krijgen hiervoor de titel ‘Steûnbaer’, en zijn de hoofdsponsor van v.v. De Brökwagters. Als zodanig heeft deze sponsor recht op gratis:

  • vermelding als ‘Steûnbaer’ (hoofdsponsor) in ‘t Brökwagtersbukske
  • plaatsing van een advertentie (heel blok t.w.v. €150,-) in ‘t Brökwagtersbukske
  • plaatsing van zijn logo op de website van v.v. De Brökwagters
  • plaatsing van zijn logo website en op de schermen in de feestzaal tijdens activiteiten van v.v. De Brökwagters

Daarnaast kan de sponsor 2 kaarten reserveren voor de Damensitzung en worden Steûnbaere uitgenodigd om, samen met enkele door hun mee te nemen introducés  de ‘Gala’ (= eerste) Bonte Avond van v.v. De Brökwagters bij te wonen. Het is dus een exclusieve groep personen/ondernemers die mede zorg draagt voor de instandhouding van de vastelaovendj op Boshoven.

Overeenkomst:
Met de hoofdsponsors wordt een overeenkomst gesloten, waarin de periode van sponsoring, het jaarlijkse sponsorbedrag en de hiervoor genoemde tegenprestaties van v.v. De Brökwagters worden vastgelegd.

icoon-brokwagters-rood