Historie

bukske1_354In de negentiger jaren is Mart Ramaekers gestart met het jaarlijks samenstellen van een boekje dat in hoofdzaak handelde over de Bonte Avonden van Boshoven, maar dat tevens was voorzien van de nodige flauwekul, interviews, advertenties, etc. Bij een bezoek aan deze Bonte Avonden werd dat boekje aan elke bezoeker verstrekt. Vervolgens is er in 1996, bij het 3×11 jarig jubileum van v.v. De Brökwagters en het 2×11 jarig jubileum van de jeugdvastelaovuntj Boshoven, een bijzondere uitgave over de Boshovense vastelaovuntj gepresenteerd door v.v. De Brökwagters.  De redactiecommissie van deze jubileumuitgave werd gevormd door Carlie Stroeks, Yvonne Caelers, Els van Keulen, Jac Princen, Jacques Prinsen en Tjeu Verkennis. De twee laatstgenoemden verzorgden de eindredactie. De vormgeving was in handen van Herman Litjens.

Tjeu Verkennis, die in november 1996 als Vorst van v.v. De Brökwagters werd geïnstalleerd, heeft, als vervolg op de jubileumuitgave, het initiatief genomen jaarlijks een eigen ‘Brökwagtersbukske’ uit te brengen. Hij heeft in 1996 een aantal mensen benaderd en vervolgens de redactiecommissie van ‘t bukske samengesteld.  Zodoende is begin 1997 het eerste Brökwagtersbukske verschenen. Inmiddels wordt er gewerkt aan de negentiende uitgave, die in januari 2015 zal verschijnen. In deze periode van 18 jaar is er veel gebeurd. Het aantal pagina’s bv. is van 40 (1997), naar 44 (1998), 48 (1999), 56 (2000), 68 (2007), 76 (2011) en naar 80 (2013) gegaan. Een verdubbeling dus! De eerste uitgave was bijna geheel in zwart-wit. De uitgaven van 1998 t/m 2004 waren ook in zwart-wit, maar hadden een gekleurd kader. De uitgave van 2005 was voor het eerst (deels) in kleur. Vanaf de uitgave 2006 was er sprake van ‘full color’. Ook de advertenties werden toen (op verzoek) in kleur afgedrukt.

  • V.V. de Brökwagters