Redactiecommissie

Vanaf de eerste jaargang in 1997 tot op heden bestaat de redactiecommissie uit vijf personen, te weten: Harrie Aspers, Herman Litjens, Jacques Prinsen, Jeroen Saes en Tjeu Verkennis. De vormgeving en opzet van ‘t bukske is van de hand van Herman Litjens. Jeroen Saes stelt ‘t bukske daadwerkelijk samen en zorgt ervoor dat alle teksten, foto’s, advertenties, tekeningen , etc. goed in ‘t bukske terecht komen. Harrie Aspers stelt de informatie vanuit de Stichting Bônte Aovendj en over de Brökwagter van het jaar samen. Jacques Prinsen verzorgt o.a. de teksten van de interviews met de prinsen, vastelaovendjverenigingen en diverse personen, van het ‘vooraf’, de terugblik en diverse kolderrubrieken (o.a. ‘ein meel uit Echt’, ‘Henk’s Knutselrubriek’, ‘Maitre Mart’s receptenrubriek voor de fijne keuken’ en ‘de rode draad’). Hij is bovendien belast met de eindredactie. Tjeu Verkennis is eindverantwoordelijk. Samen met Jacques houdt hij de interviews en hij maakt zo nodig foto’s. Hij verzorgt de feitelijke informatie (o.a. colofon, vastelaovendj programma, info Begunstigersclub, info Steûnbaere, in memoriam) en verzamelt en/of maakt foto’s bij de diverse rubrieken. Bovendien stelt hij de teksten samen voor de rubriek ‘Wist u dat…’ en voor enkele kolderrubrieken (o.a. ‘Uut ‘t laeve gegreêpe’ en ‘Gehuuërtj’). Daarnaast coördineert hij de advertenties.

In 1999 werd de redactiecommissie uitgebreid met Jacques de Groot, een fenomenaal tekenaar. Jacques heeft tot en met 2003 als redactielid de tekeningen en cartoons in ‘t bukske verzorgd. Nadat hij in 2003 formeel uit de redactiecommissie stapte is hij deze cartoons overigens blijven verzorgen tot aan zijn overlijden op 6 december 2007. Tot op heden wordt in ‘t bukske nog steeds gebruik gemaakt van tekeningen van zijn hand.

Voor de foto’s wordt, naast Tjeu Verkennis, verder gebruik gemaakt van diverse fotografen, waaronder de ‘hoffotografen’ van de Brökwagters Bram Hakkenberg en Frits Bensen (en in het verleden Frans Bouwels en Harrie van Son). Sinds 2012 worden de officiële prinsenfoto’s gemaakt door fotostudio Ad Meewis.

  • V.V. de Brökwagters